A pesar de la lluvia, el públicó desbordó el auditorio del Recoleta